Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
2021
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały rady pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Budżet
Kontrole
Kontrole
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP
Inspektor Danych Osobowych
Redakcja BIP
Redakcja BIP
Deklaracja dostępności
Deklaracja
Raport o stanie dostępności MOS
Raport o stanie dostępności MOS - szkoła
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Do MOS w Ustce przyjmuje się młodzież, uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej ( psychicznej i fizycznej), mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądem za czyny karalne oraz taką, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie sądowe.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA

WYCHOWANKA DO MOS W USTCE

 

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W TRAKCIE PROCESU REKRUTACJI:

1.    Umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu. (w załączniku do pobrania)

2.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczną oraz aktualne badania psychologiczne.

3.    Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen.

4.    Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy.

5.    Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków i leczenia psychiatrycznego). (w załączniku do pobrania)

6.    Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień.

7.    Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.

8.    Aktualny wywiad środowiskowy (w przypadku gdy ustanowiony jest kurator + postanowienie sądu o jego ustanowieniu).

9.    Skierowanie do MOS wystawione przez właściwego starostę (można dostarczyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu).

10.  Oświadczenie dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem. (w załączniku do pobrania)

11.  Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.) (aktualne).

12.  Opinia RODK (jeżeli było przeprowadzone badanie).

WYKAZ RZECZY WYMAGANYCH PRZY PRZYJĘCIU

WYCHOWANKA DO MOS W USTCE

  1. Komplet pościeli

  2. Ręczniki

  3. Środki higieny osobistej

  4. Środki czystości

  5. Plecak

  6. Artykuły szkolne

  7. Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego,strój kąpielowy na basen

 

 

PROCEDURY UMIESZCZENIA DZIECKA  

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII

W USTCE

 

Aby umieścić dziecko w naszej placówce należy:

 

 

Skontaktować się z nami. Przekażemy Państwu wszystkie szczegóły i pomożemy w załatwianiu formalności. Udzielimy również wstępnej informacji, czy dziecko może być przyjęte do MOS.

 

 

 

Złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w miejscu Państwa zamieszkania. Poradnia powinna Państwu udzielić wszelkich informacji i określić jaki jest czas wydania orzeczenia.

 

 

 

Jeżeli posiadają Państwo już orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące dziecko do umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii należy zgłosić się z nim do Starostwa Powiatowego bądź urzędu miasta w miejscu Państwa zamieszkania. Można przekazać w starostwie/urzędzie informację, iż uzgodniliście Państwo przyjęcie dziecka do naszej placówki. Pracownicy starostwa/urzędu będą już prowadzić dalej procedurę związaną ze skierowaniem.

 

 

 

Następnie należy złożyć wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami ( wzory pism oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka) do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce. Będziemy się z Państwem kontaktować i na bieżąco informować o postępach w procesie rekrutacji

 

 

 

Po wydaniu dokumentu (skierowania przez Starostę) ustalimy datę dowiezienia dziecka do MOS. Podamy, jakie dokumenty należy jeszcze dostarczyć do Ośrodka.

 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Katarzyna Kawińska

      poniedziałek  - piątek  8.00 - 15.00

  tel. 507 832 878     

  

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Regulamin rekrutacji.docx19,36 kB
Procedury umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.docx19,46 kB
Oświadczenie o stanie zdrowia.docx13,65 kB
Oświadczenie o niekaralności.docx15,15 kB
Wniosek o przyjęcie do MOS.docx57,21 kB
Autor dokumentu: Łukasz Stanisławski
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2009-09-03, godz. 11:34)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2020-04-23, godz. 17:48)
Odwiedzin: 27862

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 694705